0513 62 39 98 dick.hielkema@planet.nl

Wanneer valt u onder de vaarbewijsplicht?

Deze verplichting geldt voor het varen met een schip met een lengte van 15 meter of meer dat niet bedrijfsmatig wordt gebruikt een schip met een lengte tussen de 15 en 20 meter dat bedrijfsmatig wordt gebruikt of voor bedrijfsmatig gebruik is bestemd een sleep- of duwboot (die niet wordt gebruikt om een schip met een lengte van 20 meter of meer te slepen, langszij mee te voeren of te duwen) een motorboot met een lengte van minder dan 15 meter die een snelheid van meer dan 20 kilometer per uur kan bereiken. Voor de overige pleziervaar wordt het Klein Vaarbewijs sterk aanbevolen en op termijn wellicht verplicht. 

 

Van het vaarbewijs voor de pleziervaart bestaan 2 typen, namelijk:

Klein Vaarbewijs I:

Dit vaarbewijs geeft de schipper het recht te varen op alle rivieren, kanalen en kleine meren. De Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer t/m Ketelmeer/Zwarte Meer) zijn vaarbewijs I gebied. De havens aan de vaarbewijs II gebieden zijn vaarbewijs I gebied. Het Klein Vaarbewijs I is niet geldig voor de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard. 

Klein Vaarbewijs II:

Dit vaarbewijs geeft de schipper het recht te varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard. 

NB: voor het bevaren van de Noordzee is geen vaarbewijs vereist, wel echter voor het bevaren van de zeehavens. 

 

De cursus

VAARBEWIJS 1

De cursus  bestaat uit 6 dinsdagavonden van 19.30 tot 21.30.In die avonden worden de hoofdstukken besproken uit het cursusboek. Tevens is er ruim aandacht voor examentraining om u zo optimaal voor te bereiden op het examen.
De cursus wordt gegeven door ervaren docenten.

 

 

Kosten van de cursus;

De cursus kost € 160,00 ( d.i. incl. boek,schrijfblok,pen,koffie )

Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus zijn overgemaakt op rek.nr. NL90 RABO 0142 3852 20 of contant worden betaald

Eerstvolgende cursussen;  

                                               

 

                                              

                                          

                                               
Kosten van het examen:

het examen moet zelf aangevraagd worden bij het CBR

 

 

 

VAARBEWIJS 2

De cursus bestaat uit 6 avonden van 19.30 tot 21.30 uur. Je moet in het bezit zijn van vaarbewijs 1

Kosten van de cursus zijn € 160,00( dit is inclusief boek )

Exclusief passer en plotter ( bij ons te bestellen voor € 40 )dit kan ook op de eerste cursusavond)

Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus zijn overgemaakt op rek,nr NL90RABO0142 3852 20 of contant worden betaald.

Eerstvolgende curus; 16 januari 2024

 

Kosten van het examen;

Het examen moet zelf aangevraagd worden bij het CBR 

 

Cursus Marifonie

Duur van de cursus

de cursus bestaat uit 4 avonden van 19.30 uur tot 21.30 uur

Kosten van de cursus

de kosten van de cursus bedragen € 115,00 ( dit is inclusief boek )

Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus worden betaald.

Het examen moet zelf door de cursist worden aangevraagd

Eerstvolgende cursus; najaar 2023

 

 

Team Vaarschool Dick Hielkema